Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Aktualności » Historia „Solidarności” na Podkarpaciu wpisana w historię I Liceum Ogólnokształcącego
Historia „Solidarności” na Podkarpaciu wpisana w historię I Liceum Ogólnokształcącego
Utworzono przez w dniu 10-11-2021

40 lat temu (od 17 lipca do 7 grudnia 1981 r.), w auli I Liceum Ogólnokształcącego miało miejsce I Walne Zebranie Delegatów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Południowo – Wschodniego z siedzibą w Przemyślu. Aby upamiętnić to ważne wydarzenie i złożyć hołd jego uczestnikom przed aulą szkolną została umieszczona na wniosek NSZZ „S” Ziemia Przemyska tablica, którą ufundował rzeszowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Wydarzenie w Przemyślu było częścią przemian demokratycznych toczących się w całym kraju- na różnych szczeblach wybierano władze związku „Solidarność” – pierwszej organizacji niezależnej od władzy komunistycznej – i tworzono jego założenia programowe. Działalność ruchu została przerwana przez stan wojenny 13 grudnia 1981 r.

Uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej I WZD miała miejsce w piątek, 29 października. Jej organizatorami były: Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej NSZZ „Solidarność”, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Rzeszów oraz I Liceum Ogólnokształcące. Uroczystość rozpoczęła się od przywitania współorganizatorów i gości przez Wicedyrektor I LO, Anetę Bednarczyk. Wśród gości znaleźli się: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Pilch; reprezentująca Wojewodę Podkarpackiego, Dyrektor Irena Kozimala; Kierownik Biura Prezydenta Miasta Przemyśla, Maciej Wolański; Przewodniczący Rady Miasta, Maciej Kamiński; Przewodniczący Solidarności Podziemnej i Jawnej, Marek Kamiński; Jego Eminencja Biskup Stanisław Jamrozek; Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Przemyskiej NSZZ „Solidarność”, Szymon Wawrzyszko; Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału Rzeszów, dr Dariusz Iwaneczko; Dyrektor Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, Jan Jarosz; dr Artur Brożyniak (IPN Oddział w Rzeszowie) oraz inicjatorzy zamieszczenia tablicy: pan Wojciech Kłysz, pan Waldemar Wiglusz, pan Adam Majgier.

Biskup Stanisław Jamrozek dokonał poświęcenia tablicy i złożono pod nią kwiaty. Następnie zgromadzeni przeszli do auli szkolnej, gdzie dalszą część spotkania poprowadziła pani Beata Kryńska. Po wprowadzeniu Sztandaru Regionu Południowo – Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Przemyślu oraz Sztandaru Ziemi Przemyskiej NSZZ „Solidarność” chór klasy 3ag odśpiewał hymn państwowy, po czym pani Kryńska poprosiła o uczczenie minutą ciszy osób, które uczestniczyły w I WZD, a dziś nie ma ich wśród nas. Następnie zabrał głos Przewodniczący Zarządu Regionu Ziemi Przemyskiej NSZZ „Solidarność”, Szymon Wawrzyszko, który, mówiąc o historii „Solidarności”, podkreślił rolę wielkich postaci i znaczenie wartości, na których ruch był oparty, wartości, których realizacja w tamtym czasie wymagała poświęcenia. Podziękował uczestnikom I WZD za udział w początkach procesu budowania demokracji w Polsce i wyraził zadowolenie z tego, że młodzież (obecni byli uczniowie klasy 3ag i 1f) może dotknąć najnowszej historii swojego kraju, rozmawiając z tymi, którzy ją tworzyli, może z nich brać przykład. Głos zabrali jeszcze Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddziału w Rzeszowie, dr Dariusz Iwaneczko, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Pilch oraz reprezentująca Wojewodę Podkarpackiego Dyrektor Irena Kozimala. Mówcy przede wszystkim wyrażali wdzięczność bohaterom tamtych czasów -uczestnikom zjazdu – za zaangażowanie w struktury „Solidarności”.

Ważnym punktem programu był wykład dr. Artura Brożyniaka (IPN Oddział w Rzeszowie) na temat historii „Solidarności” i znaczenia I WZD. Następnie można było wysłuchać świadków historii: pana Władysława Faca, pana Adam Majgiera i pana Waldemara Wiglusza. Oficjalną część uroczystości zakończyło odśpiewanie hymnu „Solidarności”. Po niej można było obejrzeć przygotowaną przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej wystawę upamiętniającą wspominane wydarzenia.

Aneta Żurowska

Zdjęcia: Kinga Wojtak