Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Aktualności » Informacja o edukacji zdalnej
Informacja o edukacji zdalnej
Utworzono przez w dniu 29-01-2022

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w okresie od 27 stycznia br. do 27 lutego 2022 r. szkoła pracuje w systemie zdalnym.
W tym czasie:
1. Wszystkie lekcje odbywają się w formie zdalnej.
2. Stacjonarnie, tj. na terenie szkoły mogą się odbywać konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje się do egzaminu maturalnego. W ramach konsultacji dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego.
3. Stacjonarnie pracują pracownicy psychologiczno-pedagogiczni i nauczyciele bibliotekarze.
4. W trybie stacjonarnym, za zgodą dyrektora szkoły, uczniowie mogą brać udział w konkursach, olimpiadach i turniejach.
5. Godziny otwarcia szkoły i pracy sekretariatu pozostają bez zmian.
6. Bez zmian pozostaje termin rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w roku szkolnym 2021/2022.

Dyrektor Szkoły