Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Aktualnoścititle_li=Współpraca » Patronat naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego dla klasy akademickiej o profilu lingwistycznym od roku szk. 2022/23
Patronat naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego dla klasy akademickiej o profilu lingwistycznym od roku szk. 2022/23
Utworzono przez w dniu 08-06-2022

W dniu 8 czerwca b. r. w Rzeszowie doszło do podpisania porozumienia pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu a Uniwersytetem Rzeszowskim w zakresie współpracy na rzecz powstającej w naszej szkole od roku szkolnego 2022/23 klasy akademickiej o profilu lingwistycznym.

W imieniu Liceum umowę podpisał Pan Dyrektor Tomasz Dziumak, a ze strony Uniwersytetu Pani Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Elżbieta Rokosz, prof. UR oraz Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych dr hab. Agnieszka Myszka, prof. UR w obecności Pani Kierownik kierunku filologia germańska dr Bogusławy Rolek.

Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie klasy lingwistycznej będą mieli możliwość udziału w wykładach i warsztatach prowadzonych na Uniwersytecie. Współpraca zakłada również wizyty studyjne pracowników oraz studentów Katedry Germanistyki UR w naszej szkole. Ponadto języków obcych w klasie lingwistycznej będzie uczył pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W klasie lingwistycznej będzie również możliwość nauki języka włoskiego, węgierskiego oraz greki w ramach zajęć fakultatywnych.