Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Aktualności » TERMINY i czas pracy KOMISJI REKRUTACYJNEJ (nabór uzupełniający )
TERMINY i czas pracy KOMISJI REKRUTACYJNEJ (nabór uzupełniający )
Utworzono przez w dniu 27-06-2022
I. Możliwość składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w rekrutacji uzupełniającej do sekretariatu szkoły
w terminie do 5 sierpnia 2022 r.

II. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
w terminie 16 sierpnia 2022 r.

III. Dostarczenie następujących dokumentów:

– oryginał świadectwa ukończenia szkoły,
– oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
– 2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie – imię i nazwisko, data urodzenia),
– oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki,
– deklaracja wyboru drugiego języka obcego (dotyczy tylko klas: C i E),
(druki dwóch ostatnich dokumentów można pobrać ze strony internetowej szkoły – zakładka REKRUTACJA 2022).

19.08.2022 r.    (piątek)      10:00 – 15:00

IV. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów