Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Aktualności » Mgr Zofia Borowiec (1936-2023)
Mgr Zofia Borowiec (1936-2023)
Utworzono przez w dniu 30-01-2023

„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie”.
Antoni Kępiński

16 stycznia 2023 r., odeszła od nas w wieku 86 lat mgr Zofia Borowiec – Profesor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 20.01.2023 r. w Budziwoju, gdzie zmarła spoczęła w rodzinnym grobie.

Profesor Zofia Borowiec urodziła się 14.07.1936 r. w Budziwoju w Powiecie Rzeszowskim, tam uczęszczała do szkoły podstawowej. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Tyczynie w 1954 r., podjęła studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Tematem jej pracy magisterskiej, obronionej 23.06.1959 r. z wynikiem bardzo dobrym, był; „Wpływ stężeń jonów wodorowych na widmo absorpcyjne fioletu krystalicznego”. Po zakończeniu studiów podjęła pracę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. Przez krótki okres pełniła tam funkcję kierownika internatu (01.11.1959 r. – 31.07.1960 r.), jednak zasadniczo realizowała obowiązki nauczyciela chemii, aż do czasu przejścia na emeryturę 30.03.1991 r.

W ocenie przełożonych, była zawsze bardzo dobrze przygotowana do zajęć zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym. Często prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metody doświadczalnej, na co pozwalała dobrze wyposażona pracownia chemiczna, nad którą sprawowała opiekę. Jako nauczycielka, stawiała uczniom wysokie wymagania i dbała o odpowiedni poziom organizacyjny prowadzonych lekcji chemii. Rozbudzała zainteresowanie przedmiotem oraz praktycznymi aspektami wykorzystania procesów chemicznych w życiu codziennym. Cechowała ją dbałość o powierzoną jej opiece młodzież, wielokrotnie pełniła funkcję wychowawcy klasy. Wspierała uczniów w przygotowaniach do egzaminu maturalnego, konkursów chemicznych i olimpiad. Jej podopieczni: Wojciech Wojtanowski i Wojciech Tłuczek, uzyskując tytuły finalistów podczas, odpowiednio XIX Olimpiady Chemicznej (1973 r.) i XXXII Olimpiady Chemicznej (1986 r.), wpisali się do zaszczytnego grona szkolnych olimpijczyków.

Jej zaangażowanie w sprawy edukacji młodzieży, było wielokrotnie doceniane. W 1972 r. otrzymała Nagrodę Kuratora Okręgu Szkolnego w Rzeszowie, a 1973 r. otrzymała powołanie na Profesora Szkoły Średniej. W 1980 r. otrzymała Złoty Krzyż Zasługi, a 1987 r. Nagrodę Ministra Oświaty. Nauczycielka była także dwukrotnie wyróżniona Nagrodą Dyrektora Szkoły, tj. w 1982 r. i 1989 r.

Profesor Zofia Borowiec pozostawiła swój wyraźny ślad w historii szkoły, chociażby poprzez swoje osiągnięcia dydaktyczne czy przyjęte zasady, które nakreślały jej sposób pracy oraz relacje z uczniami i współpracownikami. Skromna, wyjątkowo rzetelnie realizująca obowiązki nauczycielskie, wymagająca i konsekwentna w działaniu, skutecznie mobilizowała swoich uczniów do nauki, nie tracąc przy tym ich sympatii. Będąc na emeryturze, interesowała się sprawami szkolnymi, systematycznie odwiedzała liceum. Na zaproszenie absolwentów stawiała się niezawodnie na koleżeńskich zjazdach, organizowanych z okazji kolejnych rocznic maturalnych. Wówczas zaskakiwała swoją otwartością, poczuciem humoru oraz radością płynącą ze spotkań z byłymi uczniami.

Żegnając Panią Profesor Zofię Borowiec, jako jej były uczeń i obecny dyrektor szkoły, chcę tym krótkim wspomnieniem uczcić Jej pamięć oraz złożyć podziękowanie za pozostawione ślady, te istniejące w sercach wychowanków i te zapisane na kartach historii liceum.

Tomasz Dziumak