Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Aktualnoścititle_li=Współpraca » Jak możemy walczyć z negatywnymi skutkami chatu GPT w edukacji?
Jak możemy walczyć z negatywnymi skutkami chatu GPT w edukacji?
Utworzono przez w dniu 03-03-2023

Jak możemy walczyć z negatywnymi skutkami chatu GPT w edukacji?

23.02.2023 roku odbyły się warsztaty w metodyce Design Thinking podczas XXXV Konferencji „Europa Karpat” w Zamku w Krasiczynie. Zajęcia prowadziła trenerka z Centrum GovTech z Kancelarii Prezesa Rady Ministra. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w uproszczonej debacie oksfordzkiej z podziałem na propozycję oraz opozycję tezy „Chat GPT ma negatywne skutki w edukacji”. Dzięki temu ćwiczeniu uczniowie mieli okazję poznać szanse oraz zagrożenia chatu GPT, dokonać researchu tematu oraz odpowiednio argumentować swoje stanowisko. Następnie uczniowie wgłębili się w problemy związane z chatem GPT w edukacji i wybrali 2 kluczowe skutki, na które wypracowali rozwiązania. Podczas zajęć miała miejsce wizyta Justyny Orłowskiej – Pełnomocniczki Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech oraz Pełnomocniczki Ministra Edukacji i Nauki ds. Transformacji Cyfrowej. Klasy dostały zadanie domowe związane z projektem „Gry w Edukacji”. Rezultatem warsztatów było zaprezentowanie przez grupy finalnie wypracowanych rozwiązań. Projekty wypracowane przez zespoły dotyczyły m.in. nieprawdziwych i niepotwierdzonych informacji, plagiatów w szkole, równego dostępu do kompetencji i zakresu działań oferowanych przez chat GPT (np. pisanie wierszy czy tekstu piosenek osobie nieutalentowanej artystycznie), czy np. wprowadzeniu nowego przedmiotu/zakresu zagadnień „etyka chatu GPT”. Po warsztatach uczniowie odwiedzili strefę Laboratoriów Przyszłości, gdzie mieli okazję zagrać m.in. w Grę Szyfrów czy zobaczyć stanowisko Mobilnych Laboratoriów Przyszłości z drukarką 3D.