Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Aktualności » Romuald Sabarański (1940 – 2023)
Romuald Sabarański (1940 – 2023)
Utworzono przez w dniu 28-07-2023

Z żalem informujemy o śmierci długoletniego nauczyciela i wychowawcy młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu.

Romuald Sabarański urodził się 22.01.1940 r. w Stanisławowie. Po egzaminie maturalnym podjął naukę w Studium Nauczycielskim w Przemyślu na Wydziale Historii (1959- 1962). Po jego ukończeniu został zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 2 w Przemyślu, w której pracował do 31.08.1969 r. Kolejnym miejscem Jego pracy nauczycielskiej była Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Dorosłych Rzeszowskiego Zjednoczenia Budownictwa w Przemyślu. Równolegle z pracą w szkole studiował historię w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu na Wydziale Filologiczno-Historycznym. Studia ukończył w 1966 r., a tematem jego pracy magisterskiej były „Stosunki polsko-mołdawskie za Kazimierza Jagiellończyka. W I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu został zatrudniony 01.09.1970 r., gdzie pracował do czasu przejścia na emeryturę, tj. do w roku 1990. W liceum pracował jeszcze w roku szkolnym 1990/1991 w zmniejszonym wymiarze godzin.

W czasie swojej kariery zawodowej uczył głównie historii, ale także wiedzy o społeczeństwie, propedeutyki oraz muzyki, gdyż będąc absolwentem szkoły muzycznej posiadał ku temu odpowiednie kwalifikacje. W 1974 r. Kurator Okręgu Szkolnego w Rzeszowie powołał go na stanowisko Profesora Szkoły Średniej. W roku 1985 i 1988 został wyróżniony Nagrodą Dyrektora Szkoły, a 14.10.1989 r. otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Będąc na emeryturze systematycznie kontaktował się ze szkołą oraz swoimi współpracownikami i wychowankami. Zawsze interesowały go sprawy liceum, chętnie wspominał lata swojej pracy i działalności społecznej. Uczestniczył w jubileuszach szkolnych, spotkaniach okolicznościowych, zjazdach maturalnych, był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu.

Romuald Sabarański był społecznikiem i człowiekiem wielu pasji. Do tych, którym poświęcał najwięcej czasu należy zaliczyć harcerstwo i muzykę. Jako zasłużony harcmistrz ZHP był członkiem Rady Naczelnej ZHP i członkiem Rady Hufca Ziemi Przemyskiej. W 1979 r. założył szczep drużyn ZHP przy I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu, którego był długoletnim komendantem. Co roku organizował dla młodzieży obozy harcerskie, rajdy, biwaki i zimowiska, w tym zagraniczne. Będąc członkiem zespołów muzycznych „Kwiatuszek” czy „Elektryczni” aktywnie działał w przemyskim środowisku muzycznym. Opracował i wydał kilka publikacji wspomnieniowych dotyczących, między innymi harcerstwa, oświaty i działalności muzycznej.

Romuald Sabarański zmarł nagle w wieku 83 lat 24.07.2023 r. Obrzęd pogrzebowy odbędzie się 1 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu Zasańskim. Msza Św. żałobna w intencji zmarłego odprawiona będzie w tym dniu o godz. 8.30 w kościele oo. Salezjanów.

„Zmarli przyjaciele nie spoczywają w ziemi, ale żyją w naszych sercach;
tak Bóg chciał, abyśmy nigdy nie byli sami”.
Aleksander Dumas


Tekst: Tomasz Dziumak
Zdjęcie: archiwum I LO w Przemyślu