Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Aktualnoścititle_li=Współpraca » Podpisanie umowy patronackiej dla klasy politechnicznej-dwujęzycznej
Podpisanie umowy patronackiej dla klasy politechnicznej-dwujęzycznej
Utworzono przez w dniu 19-03-2024

Podpisanie umowy patronackiej dla klasy politechnicznej-dwujęzycznej Ia z Katedrą Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Lingwistyka stosowana – Uniwersytet Rzeszowski

W dniu 15.03.2024 r. doszło do podpisania umowy współpracy z Katedrą Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Umowa została podpisana przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Przemyślu Pana Tomasza Dziumaka oraz Panią Prorektor prof. Elżbietę Rokosz przy kontrasygnacie Pani Dziekan Kolegium Nauk Humanistycznych prof. Agnieszki Myszki. W ramach podpisanej umowy współpracy uczniowie klasy politechnicznej-dwujęzycznej I a zostali objęci patronatem Katedry Lingwistyki Stosowanej. Umowa obejmuje wzajemną współpracę, dzięki której uczniowie będą mogli m.in. uczestniczyć w warsztatach translatorycznych i fonetycznych prowadzonych przez pracowników uczelni. Dodatkowo możliwy będzie udział uczniów w regularnych zajęciach wraz ze studentami lingwistyki stosowanej. Ponadto uczniowie uzyskają dostęp do platformy dla klas patronackich z bieżącymi informacjami na temat wydarzeń przeznaczonych wyłącznie dla nich. Katedrę Lingwistyki Stosowanej reprezentowały inicjatorki projektu Linguistic Patronite dr Iwona Szwed oraz dr Judyta Pawliszko. I Liceum reprezentował wraz z Panem Dyrektorem dr Bartosz Buć.