Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Aktualności » Z okazji Dnia Edukacji Prawnej
Z okazji Dnia Edukacji Prawnej
Utworzono przez w dniu 23-03-2024

15.03.2024 r. klasa 1c z naszego liceum, pod opieką pedagoga szkolnego, pani Justyny Kulczyckiej-Cieśli na zaproszenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Pomocy Domowej w Przemyślu wzięła udział w wydarzeniu organizowanym z okazji Dnia Edukacji Prawnej.

Uczniowie podczas symulacji rozprawy sądowej mogli na własne oczy zobaczyć, jak przebiega takie wydarzenie. Rozprawa była przygotowana przez uczniów klasy mundurowej IV LO w Przemyślu pod opieką profilaktyka przemyskiej komendy sierż. szt. Emilii Bazan, a poprowadzona przez sędzinę III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Przemyślu, p. Karolinę Rokitę. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”, zaś organizatorem – Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia”, a głównym partnerem – wydawnictwo prawnicze Wolters Kluwer Polska. W organizację wydarzenia zaangażowane były: p. Anna Mazek z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy Domowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Przemyślu, p. Agnieszka Krasoń.

Celem tej akcji była edukacja prawna, rozbudzenie zainteresowania tematyką prawa, a także przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości. Istotne było także podniesienie świadomości na temat konsekwencji prawnych posiadania i zażywania środków psychoaktywnych przez nastolatków.

Miłosz Kolczak