Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Aktualności » Pielgrzymka z uczniami na Kalwarię Pacławską
Pielgrzymka z uczniami na Kalwarię Pacławską
Utworzono przez w dniu 04-06-2024

Relacja z wyjątkowego wydarzenia, które połączyło modlitwą i radością młodych ludzi.
Dlaczego pielgrzymowaliśmy?
Pielgrzymka z uczniami na Kalwarię Pacławską była dla nas nie tylko okazją do zwiedzenia jednego z najpiękniejszych sanktuariów w Polsce, ale także do pogłębienia naszej wiary i wspólnoty. Chcieliśmy podziękować Bogu za dar życia, za zdrowie, za rodzinę i przyjaciół, za szkołę i nauczycieli, za szczęśliwe ukończenie egzaminów maturalnych. Chcieliśmy także prosić o potrzebne łaski, o pokój w sercach i na świecie, o mądrość i siłę do pokonywania trudności. Każdy niósł w swoim sercu swoje własne, ważne intencje, inni potraktowali tą pielgrzymkę jako okazję do zadośćuczynienia Bogu za swoje słabości i grzechy. Chcieliśmy również naśladować Maryję, która była wierna Bogu i ludziom, i która towarzyszyła Jezusowi na drodze krzyżowej.

Jak przebiegała pielgrzymka?
Pielgrzymka miała miejsce w ramach szkolnego rajdu Słowaka 29 maja b.r. Wyruszyliśmy z naszej szkoły przez park, zielonkę, szlakiem papieskim do Kalwarii Pacławskiej w liczbie 30 uczniów i 2 księży opiekunów, w asyście obsługi technicznej podjętej przez świeżo upieczonych czterech absolwentów i absolwentek. Rozpoczęliśmy naszą pielgrzymkę, podążając szlakiem papieskim. W czasie drogi odmawialiśmy różaniec i przeżyliśmy nabożeństwo drogi krzyżowej. Na każdej stacji zatrzymywaliśmy się na chwilę modlitwy, refleksji i śpiewu. Był to czas, w którym mogliśmy się zatrzymać, zastanowić się nad sensem naszego życia i zbliżyć się do Chrystusa cierpiącego. Po około siedmiu godzinach dotarliśmy do sanktuarium. Tam po wysłuchaniu pięknej refleksji naszego Ks. Katechety Bartłomieja Zakrzewskiego weszliśmy w czas ciszy i modlitwy przed obliczem Matki Bożej Kalwaryjskiej. Zakończyliśmy naszą pielgrzymkę wspólnym spotkaniem przy ognisku pełni radości i energii pomimo długiej wyczerpującej drogi.

Co znaczyła dla nas pielgrzymka?
Pielgrzymka była dla nas niezapomnianym doświadczeniem, które wzmocniło naszą wiarę i nasze więzi. Na pielgrzymce mogliśmy poczuć, że nie jesteśmy sami, że mamy obok siebie ludzi, którzy nas wspierają, rozumieją i kochają. Mogliśmy także doświadczyć Bożej obecności i miłości, która nas prowadzi i napełnia nadzieją. Pielgrzymka była dla nas także szansą na odkrycie piękna przyrody i kultury naszego regionu, na podziwianie krajobrazów i zabytków, na poznawanie historii i tradycji. Pielgrzymka była dla nas także wyzwaniem, które wymagało od nas wysiłku, wytrwałości i pokory. Nie wszystko było łatwe i przyjemne, czasem musieliśmy pokonać zmęczenie, ból, niepogodę, konflikty. Ale dzięki temu mogliśmy się nauczyć cierpliwości, współczucia, przebaczenia i zaufania. Pielgrzymka była dla nas także radością, która płynęła z dzielenia się, z rozmowy, z zabawy, z śmiechu. Byliśmy szczęśliwi, że możemy być razem, że możemy się nawzajem ubogacać, że możemy się cieszyć z daru życia.

Za to wszystko chwała Panu
Ks. Marcin K.