Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Aktualności » Teresa Burzyńska – Grzybek  (1945-2024)
Teresa Burzyńska – Grzybek  (1945-2024)
Utworzono przez w dniu 06-06-2024

Z żalem informujemy o śmierci byłej dyrektor, nauczycielki historii oraz wychowawczyni młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu.

Pani Teresa Burzyńska-Grzybek pracę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Przemyślu, w skład którego wchodziło I Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego, rozpoczęła 01.09.1985 r. jako nauczyciel historii i dyrektor szkoły. Placówką kierowała przez sześć lat, tj. do 31.08.1991 r., kiedy podjęła decyzję o rezygnacji z funkcji dyrektorskiej na rzecz pracy dydaktycznej i wychowawczej. W roku 1996 podjęła się prowadzenia Zespołu Szkół Ekologicznych w Przemyślu, pełniąc tam funkcję dyrektora do roku 1998, po czym przeszła na emeryturę. Pani Teresa Burzyńska-Grzybek ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu na Wydziale Historii, studium podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie (Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu) oraz Studium Przedmiotowo-Metodyczne dla nauczycieli z wykształceniem wyższym na kierunku historia organizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Pracowała w wielu placówkach oświatowych, poza wymienionymi powyżej, także w Zbiorczej Szkole w Kątach Wrocławskich (1965-1979), Szkole Podstawowej nr 1 w Przemyślu (1979 – 1982). Od 01.09.1982 r. została zatrudniona w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miejskiego w Przemyślu na stanowisku starszego wizytatora ds. pedagogicznych. Od roku 1965 była członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. W uznaniu zaangażowania w pracę pedagogiczną była wielokrotnie wyróżniana odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz wieloma nagrodami.

– Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania trzeciego stopnia – 1975 r.
– „Odznaka Przyjaciela Dziecka” nadana przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci – 1977 r.
– Brązowa Odznaka Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia – 1979 r.
– Nagroda Kuratora Oświaty i Wychowania – 1981 r. i 1987 r.
– Srebrny Krzyż Zasługi – 1984 r.
– Medal KEN – 1989 r.
– Złoty Krzyż Zasługi – 1990 r.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 06.06.2024 r. w Kościele Parafialnym Św. Benedykta, Cyryla i Metodego oś. Kazanów w Przemyślu, a następnie licznie zgromadzeni Krewni, Przyjaciele, byli współpracownicy i wychowankowie oraz Dyrekcja Liceum wraz z pocztem sztandarowym odprowadzili Zmarłą Panią Profesor na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Głównym w Przemyślu