Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Aktualności » Irena Janina Matlak (1931 – 2024)
Irena Janina Matlak (1931 – 2024)
Utworzono przez w dniu 12-06-2024

Z żalem informujemy o śmierci długoletniej nauczycielki biologii oraz wychowawczyni młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu. Jednocześnie składamy wyrazy współczucia i wsparcia rodzinie zmarłej oraz wszystkim Jej bliskim osobom.

Irena Janina Matlak z d. Łoziak , urodziła się 28.03.1931 r. w Maćkowicach. Edukację na poziomie podstawowym i średnim pobierała w Przemyślu, zdając w roku 1948 egzamin maturalny. W tym też roku rozpoczęła studia I – stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Przyrodniczych, kierunek botanika. Po ukończeniu studiów, w latach 1952–1956, pracowała w Centrali Nasiennej w Rzeszowie w Inspektoracie Powiatowym w Przemyślu. Od 1956 r. do 1968 r. była zatrudniona w Laboratorium Stacji Oceny Nasion w Przemyślu, a następnie do roku 1970 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Zadąbrowiu.

Pracę w I Liceum Ogólnokształcącym im. J. Słowackiego w Przemyślu rozpoczęła 01.09.1970 r. jako nauczycielka biologii. W celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych podjęła studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, które ukończyła 1975 r. W 1978 r. ukończyła dodatkowo Studium Przedmiotowo-Metodyczne dla nauczycieli z wykształceniem wyższym na kierunku przysposobienie do życia w rodzinie organizowane przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie. Od tego czasu prowadziła również zajęcia z tego przedmiotu. Po przejściu na emeryturę w 1985 r. pracowała jeszcze do roku 1990 r. w niepełnym wymiarze, ucząc biologii.

W uznaniu zaangażowania w pracę pedagogiczną była wyróżniana odznaczeniami państwowymi i resortowymi oraz nagrodami, tj.:
– Nagroda Ministra Oświaty i Wychowania stopnia III – 1976 r.
– Nagroda Kuratora – 1983 r. i 1984 r.
– Medal 40 – lecia PRL r. szk.1985 r.
– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1987 r.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 07.06.2024 r. w Kościele Parafialnym Św. Trójcy w Przemyślu, a następnie na Cmentarzu Zasańskim w Przemyślu.