Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Aktualności » TERMINY  I  CZAS  PRACY  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ
TERMINY  I  CZAS  PRACY  KOMISJI  REKRUTACYJNEJ
Utworzono przez w dniu 20-06-2024

W DNIACH OD 03. 07. 2024 r. DO 19. 07. 2024 r.


SALA  32, I  PIĘTRO

 

 1. Przyjmowanie następujących dokumentów:

 

 • poświadczonej przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (od 3 lipca 2024 r.);
 • poświadczonej kserokopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (od 3 lipca 2024 r.)

(dokumenty te są dostarczane, gdy szkoła podstawowa nie jest uwzględniona w systemie Optivum i nie ma możliwości wprowadzenia ocen i osiągnięć ucznia do tego systemu).

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

03 lipca, środa

09.00 – 14.00

04 lipca, czwartek

09.00 – 14.00

05 lipca, piątek

09.00 – 14.00

08 lipca, poniedziałek

09.00 – 15.00

 

 

16 lipca do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

 1. Przyjmowanie następujących dokumentów:

 

 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły
  (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej),
 • dwóch fotografii legitymacyjnych (opisanych: imię i nazwisko, data urodzenia),
 • oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów o woli udziału ucznia w nieobowiązkowych zajęciach edukacyjnych z religii lub etyki,
 • deklaracji wyboru drugiego języka w klasie 1 C ( język niemiecki lub język hiszpański)
 • deklaracji wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego w klasie 1A (informatyka lub język angielski)

(druki oświadczenia i deklaracji wyboru drugiego języka w klasie 1C oraz trzeciego przedmiotu rozszerzonego w klasie 1A można pobrać ze strony internetowej szkoły – zakładka REKRUTACJA 2024; w szczególnych przypadkach dostępne też będą w sekretariacie szkoły w godzinach jego pracy i w sali nr 32 w godzinach pracy Komisji Rekrutacyjnej).

 

                      Dzień tygodnia

                    Godziny pracy

16 lipca, wtorek

09.00 – 14.00

17 lipca, środa

09.00 – 14.00

18 lipca, czwartek

09.00 – 14.00

 

 1. Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – KONIEC PIERWSZEGO NABORU

 

Dzień tygodnia

Godziny pracy

19 lipca, piątek

09.00– 11.00

Deklaracja wyboru trzeciego przedmiotu rozszerzonego w klasie 1 a – pobierz

Deklaracja wyboru drugiego języka w klasie 1 c – pobierz

Oświadczenie w sprawie wyboru religia/etyka – pobierz