Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Bł. Bronisław Markiewicz
Bł. Bronisław Markiewicz
Utworzono przez w dniu 05-03-2023

ps. Miromir Piastowski.( 1842-1912), błogosławiony, założyciel zgromadzenia michalitów i michalitek, popularyzator Katolickiej Nauki Społecznej. Ur. się 13 lipca w Pruchniku. Po ukończeniu szkoły elementarnej w Pruchniku, uczęszczał do naszego gimnazjum, które ukończył w 1863 r. W latach 1863-1867 odbył studia teologiczne w przemyskim seminarium, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie 15 września 1867. Jako wikariusz pracował w Harcie, parafii katedralnej w Przemyślu i Gaci. Równolegle studiował na UJ i UJK historię, filozofię, literaturę i pedagogikę. Prowadził również akcję trzeĽwości. W latach 1877-1884 był proboszczem w Błażowej. Od 1882 wykładał homiletykę i teologię pastoralną w seminarium przemyskim. W 1885 r. wyjechał do Włoch, a w 1887 r. wstąpił do zgromadzenia salezjanów , gdzie złożył śluby wieczyste. Gdy wrócił do kraju został proboszczem w Miejscu (póĽniej Piastowym) , koło Krosna , gdzie założył zakład księdza Bosko. W 1898 r. wystąpił ze zgromadzenia Salezjanów. Przystąpił również do organizowania nowego zgromadzenia pod nazwą „Powściągliwość i Praca”, które jeszcze w tym samym roku zatwierdziły władze austriackie. Wtedy również zaczął wydawać czasopismo „Powściągliwość i Praca”, które redagował osobiście , aż do śmierci. Powołał do życia kilka zakładów wychowawczych dla dzieci i młodzieży. Pragnął również powołać nowe zgromadzenie pod wezwaniem św. Michała Archanioła, którego kult w szczególny sposób starał się upowszechniać. Odmowa bp. przemyskiego Pelczara spowodowała odłożenie tej decyzji w czasie. Zgromadzenia te powstały już po jego śmierci: męskie w 1921 r., żeńskie w 1928 r. Zmarł 29 stycznia 1912 r. w aurze świętości. Autor wielu prac i artykułów. Beatyfikowany przez Benedykta XVI 19 czerwca 2005 r.