Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
Klasa 1A
Utworzono przez w dniu 13-03-2022
NAZWA ODDZIAŁU
Klasa A
POLITECHNICZNA
z rozszerzonym językiem angielskim
PATRONAT
Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez pracowników akademickich AGH w Krakowie.
Szkoła organizuje dla chętnych osób dodatkowe zajęcia z matematyki w formie
tzw. ROKU ZEROWEGO AGH
LICZBA MIEJSC
32
CYKL KSZTAŁCENIA
4 lata
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy:
język angielski
(poziom III.1.P dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej).

Drugi język obcy:
język niemiecki
(poziom III.2. dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej)

Nauka języków obcych odbywa się w grupach oddziałowych
albo międzyoddziałowych z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE REALIZOWANE OBOWIĄZKOWO
matematyka
fizyka
język angielski
(poziom III.1.R)
OBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT
REALIZOWANY W KLASIE I
muzyka
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, fizyka, język angielski
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW

Zajęcia kształtujące aktywność i kreatywność uczniów, m. in.:
grafika, film, teatr anglojęzyczny, chór szkolny, zajęcia sportowo-rekreacyjne, zajęcia plastyczne, itp.

DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
– do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matema-tyki, fizyki, języka angielskiego,
– do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tj.: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna, Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada Języka Angielskiego, Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Konkurs Wiedzy Technicznej, Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Leji oraz w innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami ucznia,
– do studiów na kierunkach akademickich, politechnicznych, uniwersyteckich oraz uczelniach wojskowych, tj. automatyka i robotyka, fizyka stosowana, matematyka, logistyka, mechanika, elektronika, budownictwo, architektura, mechatronika, telekomunikacja, akustyka, telekomunikacja, inżynieria akustyczna, inżynieria materiałowa, informatyka, cyberbezpieczeństwo, astronomia, fizyka medyczna, analityka medyczna, elektroradiologia, biofizyka, energetyka, a także finanse i rachunkowość, ekonometria, filologia angielska, itp.


Loading