Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
Klasa 1D
Utworzono przez w dniu 13-03-2022
NAZWA ODDZIAŁU
Klasa D
PROGRAMOWANIA, GRAFIKI I MODELOWANIA CYFROWEGO
PATRONAT
PWSW w Przemyślu
Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych i wykładach prowadzonych przez pracowników akademickich. Szkoła organizuje dla chętnych osób dodatkowe zajęcia z matematyki w formie tzw. ROKU ZEROWEGO AGH. Innowacja pedagogiczna z grafiki cyfrowej.
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy:
język angielski
(poziom III.1.P dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej).

Drugi język obcy:
język niemiecki
(poziom III.2. dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej)

Nauka języków obcych odbywa się w grupach oddziałowych
albo międzyoddziałowych z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

OBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT
REALIZOWANY W KLASIE I
muzyka
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE REALIZOWANE OBOWIĄZKOWO
matematyka
informatyka
język angielski
(poziom III.1.R)
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, język angielski, informatyka
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW

Zajęcia kształtujące aktywność i kreatywność uczniów, m. in.:
grafika cyfrowa, film, teatr anglojęzyczny, chór szkolny, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne itp.

DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
– do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z matema-tyki, informatyki, języka angielskiego,
– do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tj.: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada Fizyczna, Olimpiada Astronomiczna, Olimpiada Informatyczna, Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” Konkurs Wiedzy Technicznej, Konkurs Matematyczny im. prof. J. Marszała, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Leji, Międzynarodowy Konkurs Fotografii i Projektowania Graficznego oraz innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami ucznia,
– do studiów na kierunkach akademickich, politechnicznych i uniwersyteckich oraz uczelniach wojskowych, tj. informatyka, cyberbezpieczeństwo, grafika komputerowa, informatyka inżynierska, inżynieria systemów, teleinformatyka, automatyka i robotyka, fizyka stosowana, matematyka, mechanika, elektronika, mechatronika, energetyka, budownictwo, architektura, mechatronika, telekomunikacja, akustyka, telekomunikacja, inżynieria akustyczna, a także finanse i rachunkowość, ekonometria, filologia angiel-ska.


Loading