Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
Klasa 1E
Utworzono przez w dniu 13-03-2022
NAZWA ODDZIAŁU
Klasa E
MENADŻERSKO-BIZNESOWA
PATRONAT
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych i wykładach
prowadzonych przez pracowników akademickich. Innowacja pedagogiczna z podstaw ekonomii.
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy:
język angielski
(poziom III.1.P dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej).

Drugi język obcy:
język niemiecki
(poziom III.2. dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej)
albo
język hiszpański
(poziom III.2.0. dla rozpoczynających naukę w pierwszej klasie liceum).

Nauka języków obcych odbywa się w grupach oddziałowych
albo międzyoddziałowych z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

OBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT
REALIZOWANY W KLASIE I
muzyka
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE REALIZOWANE OBOWIĄZKOWO
matematyka
geografia
język angielski
(poziom III.1.R)
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, język angielski, geografia
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW

Zajęcia kształtujące aktywność i kreatywność uczniów, m. in.: chór szkolny, film, teatr anglojęzyczny, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne itp

DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
– do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z: ma-tematyki, geografii, języka angielskiego,
– do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych: Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada O Diamentowy Indeks AGH, Konkurs Wiedzy Technicznej, Konkurs Ma-tematyczny im. prof. J. Marszała, Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. F. Leji oraz w olimpiadach: z geografii, przedsiębiorczości, wiedzy ekonomicznej, wiedzy o bankach, języków obcych oraz innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami ucznia,
– do studiów na kierunkach akademickich, uniwersyteckich i politechnicznych, tj.: matematyka, ekonomia, marketing i zarządzanie, finanse i rachunkowość, handel zagraniczny, geografia, geologia, geodezja, leśnictwo, planowanie przestrzenne, geoturystyka, geoinformatyka, filologie, ochrona środowiska, lingwistyka, budownictwo, architektura, turystyka i rekreacja oraz studia w języku angielskim, itp.


Loading