Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
Klasa 1F
Utworzono przez w dniu 13-03-2022
NAZWA ODDZIAŁU
Klasa F
MEDYCZNA
z rozszerzoną matematyką

PATRONAT
Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, PWSW w Przemyślu
Uczniowie tej klasy uczestniczą w zajęciach warsztatowych i laboratoryjnych z chemii prowadzonych przez pracowników akademickich. Szkoła organizuje dla chętnych osób dodatkowe zajęcia z matematyki w formie tzw. ROKU ZEROWEGO AGH.
JĘZYKI OBCE NOWOŻYTNE
Pierwszy język obcy:
język angielski
(poziom III.1.P dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej).

Drugi język obcy:
język niemiecki
(poziom III.2. dla kontynuujących naukę po szkole podstawowej)

Nauka języków obcych odbywa się w grupach oddziałowych
albo międzyoddziałowych z uwzględnieniem umiejętności językowych ucznia.

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE REALIZOWANE OBOWIĄZKOWO
biologia
chemia
matematyka
OBOWIĄZKOWY PRZEDMIOT
REALIZOWANY W KLASIE I
język łaciński
PRZEDMIOTY PUNKTOWANE PRZY REKRUTACJI
język polski, matematyka, język angielski , biologia lub chemia
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA I UZDOLNIENIA UCZNIÓW

Zajęcia kształtujące aktywność i kreatywność uczniów, m. in.: zajęcia laboratoryjno-warsztatowe z biologii i chemii, film, teatr anglojęzyczny, chór szkolny, zajęcia plastyczne.

DANE DODATKOWE
O PROFILU

Nauka w klasie przygotowuje:
– do zdawania egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii, matematyki,
– do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, tj.: Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiada Matematyczna, Olimpiada Lingwistyki Matematycznej, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Podkarpacki Konkurs Chemiczny oraz innych olimpiadach i konkursach zgodnych z zainteresowaniami ucznia,
– do studiów na kierunkach akademickich, uniwersyteckich i politechnicz-nych, tj. medycyna, biomedycyna, farmacja, stomatologia, analityka me-dyczna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, dietetyka, technologia medyczna, technologia żywności, psychologia, ochrona środowiska, zootechnika, weterynaria, ogrodnictwo, rolnictwo, biotechnologia, genetyka sądowa, turystyka rekreacyjna, wychowanie fi-zyczne, zarządzania w sporcie, chemia, biologia, matematyka, kosmetolo-gia, animaloterapia, toksykologia sądowa, itp.


Loading