Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
Leonard Tarnawski
Utworzono przez w dniu 05-06-2023

(21 XII 1845 r. Krakowiec – 6 IX 1930 r. Przemyśl), adwokat, polityk, działacz społeczno-polityczny. Absolwent I Gimnazjum i uczestnik Powstania Styczniowego. Długoletni adwokat w Przemyślu. Założyciel Towarzystwa Zaliczkowo-Rolnego i Stowarzyszenia Rzemieślników „Gwiazda”, członek Rady Muzeum Polskiego w Rapperswillu. Długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz Towarzystwa Dramatycznego „Fredreum”. Inicjator położenia na Wzgórzu Zamkowym kamienia pamiątkowego, poświęconego setnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Współzałożyciel Towarzystwa Przyjaciół Nauk i w latach 1909–1923 stał na czele jako przewodniczący. Długoletni członek Rady Miejskiej i Rady Powiatowej, poseł na Sejm Krajowy i do pierwszego Sejmu Ustawodawczego, gdzie jako prawnik zasiadł w komisji konstytucyjnej i prawniczej i miał swój udział w pracach nad Konstytucją z 1921 roku. Jeden z założycieli Narodowej Demokracji w Galicji i jej pierwszy wiceprezes. W listopadzie 1918 r. członek Komisji Rządzącej w Przemyślu. Jego dom przy ul. Grodzkiej był nazywany w czasach austriackich „Ambasadą Polską”.