Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Uczniowski Klub Sportowy
Uczniowski Klub Sportowy
Utworzono przez w dniu 08-03-2022

Uczniowski Klub Sportowy „Słowak” istnieje od maja 2003 roku. Inicjatorami jego powstania byli nauczyciele wychowania fizycznego w I LO w Przemyślu. Prezesem UKS „Słowak” jest pani Dorota Thier. W skład Zarządu wchodzą również: Sekretarz – pani R. Majewska, Skarbnik – pani E. Musiał, Członkowie Zarządu, pani E.Buć, pan P. Trojnar. UKS jest stowarzyszeniem skupiającym w swoich szeregach uczniów, nauczycieli i sympatyków szkoły.

 

Celem powstania klubu było stworzenie jak najlepszych warunków dla młodzieży chcącej rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania sportowe, a także angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, jak również wzbogacenie bazy sportowej I LO.

 

Istotą działalności UKS-u są zajęcia rekreacyjno- sportowe, które mają na w celu przygotowanie licealistów do rywalizacji międzyszkolnej oraz reprezentowania szkoły na różnego typu imprezach sportowych. Poza tym w swojej wieloletniej działalności „Słowak” zaproponował uczniom wiele atrakcyjnych form aktywnego spędzania wolnego czasu. Tradycją stały się organizowane przez klub jesienne wyprawy integrujące przede wszystkim nowych członków społeczności uczniowskiej I LO, mające w programie zwykle: rajd pieszy, konkursy i zawody sportowe oraz wesołą zabawę przy rytmach karaoke. Zimą członkowie klubu rywalizują na przemyskim stoku podczas mistrzostw I LO i SPSAILO w narciarstwie i snowboardzie. UKS jest również organizatorem turniejów siatkarskich, rozgrywek międzyklasowych, zawodów sportowych, rajdów pieszych i rowerowych, zajęć z profilaktyki uzależnień.

 

Działalność klubu obejmuje współpracę z różnymi firmami, urzędami i ministerstwami, także staranie się o środki finansowe przeznaczone dla stowarzyszeń. Udało się pozyskać dotacje celowe z: Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Zdobyte fundusze przeznaczone zostały na: zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych, sprzętu nagłaśniającego, zakup nagród.