Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
Erasmus+
Utworzono przez w dniu 13-03-2022

Erasmus+ – program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu – to kontynuacja europejskich programów edukacyjnych realizowanych od 1998 r. Jego celem jest wspieranie uczniów, studentów, nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy w prowadzeniu międzynarodowych projektów służących podnoszeniu kompetencji. W naszej szkole zrealizowaliśmy projekt „Słowak-Twój krok ku nowoczesnej Europie” skierowany do nauczycieli, którzy dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej uczestniczyli w kursach metodycznych i językowych, podnosząc swoje kompetencje, a zdobytą wiedzę przekazując uczniom. Zrealizowaliśmy także projekt w ramach programu PO WER „Razem- lepiej, łatwiej i efektywniej”, w którym 20 uczniów wzięło udział w wyjeździe do Chorwacji i na Litwę. Obecnie jesteśmy w trakcie projektu „ I am proud to be European”, dzięki któremu 16 uczniów wyjedzie do Chorwacji, Rumunii, Portugalii i Włoch, poznając inne kultury i promując nasze dziedzictwo narodowe. W 2020 roku nasza szkoła otrzymała Akredytację, w ramach której uczniowie i nauczyciele będą mogli podróżować po Europie zdobywając nowe kompetencje i doświadczenia.

Wymianę z niemiecką szkołą Gymnasium Schloss Neuhaus w Paderborn prowadzimy od 2003 roku, jest ona współfinansowana przez międzynarodową organizację Polsko-Niemiecka Współpraca młodzieży. Co roku, jesienią uczniowie niemieccy przyjeżdżają do Przemyśla, poznają naszą szkołę, historię, kulturę i tradycje, a mieszkając u swoich polskich kolegów również ich życie codzienne. W czerwcu uczniowie polscy jadą z rewizytą do swoich niemieckich partnerów.

Podobną współpracę prowadzimy od 2007 roku ze szkołą Dobo Istvan Gimnazium w Egerze, na Węgrzech. Wymiana ta jest w całości finansowana przez rodziców uczniów biorących w niej udział a wzajemne wizyty pozwalają rozwijać umiejętności językowe, szczególnie w zakresie języka angielskiego oraz pomagają nawiązywać nowe przyjaźnie