Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
Sztandar
Utworzono przez w dniu 28-07-2021

Pierwszy sztandar został nadany w roku 1933 I Państwowemu Gimnazjum i Liceum im. J. Słowackiego. Został on uroczyście poświęcony 2 maja 1933 roku w obecności Kuratora Okręgu Szkolnego Gadomskiego. Uroczystą mszę świętą odprawił ks. prałat Wojciech Tomaka, a śpiewem oprawił chór szkolny. Sama uroczystość poświęcenia miał miejsce na dziedzińcu przed szkołą. Ksiądz prałat poświęcił tam sztandar, a następnie przekazał go w ręce kierownika szkoły, profesora Zygmunta Weimera. Na stronie wersowej znajduje się orzeł w koronie, a nad nim napis „Młodzież I Państwowego Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu”, u dołu znajduje się motto: „Prawda, Dobro, Piękno”. W narożniku widnieją zaś daty 1628-1933. Rewers zawiera obraz matki Boskiej i napis „Pod Twoja obronę uciekamy się”. Sztandar zaginął w trakcie II wojny światowej. Następnie znalazł się w zbiorach archiwum Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Po długich staraniach uroczyście powrócił on do szkoły 15 listopada 1997 roku.

Szkoła długo pozostawała bez sztandaru, nad czym bolał jej dyrektor Adam Żak, który był jednym z inicjatorów, na początku lat siedemdziesiątych XX wieku, starań o nadanie szkole nowego sztandaru. Wszelkie koszty związane z jego powstaniem miał ponieść Komitet Rodzicielski. Sprawa nabrała rozpędu w roku 1973 przy zbliżającej się 350. rocznicy istnienia szkoły oraz z powodu wyjazdu delegacji ze szkoły do Warszawy na spotkanie przedstawicieli najstarszych szkół w Polsce. By wziąć udział w tym spotkaniu, szkoła musiała mieć minimum sto lat i posiadać sztandar. Termin nadania został ustalony na 14 października 1973 roku. Wygląd graficzny sztandaru został opracowany przez zespół złożony z M. Lepszy, H. Gurana, F. Szymańskiego i dyrektora A. Żaka. Awers składać się miał z płata czerwonego i umieszczonego na nim Godła oraz nazwy szkoły. Rewers w kolorze białym miał zawierać popiersie Juliusza Słowackiego, motto szkoły „Prawda, Dobro, Piękno” oraz cytat z Odpowiedzi na Psalmy Przyszłości Juliusza Słowackiego: „Honor myślom! Z których błyska nowy duch i forma nowa”. Sztandar został wykonany w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlowym w Rzeszowie, w zakładzie w Jarosławiu. Drzewce sztandaru wykonał przemyski rzemieślnik M. Mykietyn. Grono Pedagogiczne zrezygnowało z wbijania pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru. Sztandar został nadany 14 października 1973 roku podczas uroczystości zorganizowanych w szkole. Akt wręczenia sztandaru nastąpił w sali gimnastycznej. Aktu nadania dokonał przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego mgr Emil Miszczak, który sztandar przekazał dyrektorowi A. Żakowi, ten zaś wręczył go młodzieży. Sztandar ten zadebiutował 10 grudnia 1973 roku na spotkaniu delegacji najstarszych szkół średnich w Polsce i służy naszemu Liceum do dziś.

Kolejnym sztandarem związanym z naszą szkołą jest ten nadany 21 marca 1978 roku przez Kwaterę Główną Związku Harcerstwa Polskiego szkolnej Organizacji Harcerskiej. Do dziś znajduje się w szkole, mimo że organizacja harcerska przeszła do historii.

Przez lata zaszczyt reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym przypadał najlepszym uczniom, uczestniczyli oni w licznych uroczystościach szkolnych, państwowych oraz religijnych. Jest to funkcja odpowiedzialna i wymagająca zaangażowania, bowiem nieraz i kilka godzin pocztowi musieli stać ze sztandarem szkoły w ręku.

Poczet zawsze uczestniczy w następujących uroczystościach:

• 1 września podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego oraz z okazji kolejnych rocznic agresji III Rzeszy na Polskę,
• z okazji uroczystego pasowania na ucznia LO, najczęściej 4 września,
• 17 września z okazji rocznicy agresji ZSRR na Polskę,
• 11 listopada z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości,
• 13 grudnia z okazji kolejnych rocznic wprowadzenia stanu wojennego w Polsce,
• w dniu Święta Narodowego 3 Maja,
• w czasie kwietniowej mszy w rocznicę mordu katyńskiego,
• podczas zakończenia roku klas maturalnych i uroczystego przekazania sztandaru nowemu pocztowi,
• w dniu zakończenia roku szkolnego,
• 15 sierpnia z okazji Święta Wojska Polskiego,
• podczas pogrzebów pracowników szkoły oraz uczniów,
• w uroczystościach rocznicowych szkół i innych placówek,
• podczas odsłonięcia pomników i tablic pamiątkowych.