Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
Rada Rodziców
Utworzono przez w dniu 02-11-2022

Prezydium RR:
Franciszek Grzech – 3d przewodniczący RR
Aneta Jabłońska – 2azastępca przewodniczącego RR
Katarzyna Sus – 4dsekretarz RR
Witold Błaszczyk – 1bskarbnik RR


Członkowie RR:
1a – Joanna Karczyńska
1b – Witold Błaszczyk
1c – Ewelina Fedków
1d – Agnieszka Stefaniec
1e – Grzegorz Łanocha
1f – Katarzyna Sus
1g – Aleksandra Serkis-Panek
2a – Aneta Jabłońska
2b – Edyta Sowa
2c – Agnieszka Bylińska-Slisz
2d – Edyta Turek
2e – Joanna Czyżowicz-Busza
2f – Małgorzata Gołębiowska-Szuban
3a – Małgorzata Czajkowska
3b – Zbigniew Foryś
3c – Iwona Sady
3d – Franciszek Grzech
3e – Grzegorz Barowicz
3f – Lesław Wojdyła
4a – Magdalena Śmigielska
4b – Dariusz Szymczyszyn
4c – Aneta Górska
4d – Katarzyna Sus
4e – Bernadeta Wilk
4f – Rafał Kijanka
Informacja dotycząca rocznej składki na Fundusz Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców działająca przy I Liceum Ogólnokształcącym im. j. Słowackiego w Przemyślu informuje, że sugerowana minimalna wysokość dobrowolnej, rocznej składki na Fundusz RR wynosi 100 zł od ucznia.
 2. O ostatecznej wysokości składki decyduje rodzic/opiekun prawny ucznia.
 3. Osoby mające w szkole więcej niż jedno dziecko mogą wnieść jedną składkę.
 4. Wpłaty mogą być dokonywane ratalnie.
 5. Zdecydowana większość środków stanowiących Fundusz RR przeznaczana jest na:
  • pokrycie kosztów udziału uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,
  • zakup nagród dla uczniów w związku z ich osiągnięciami w nauce, sporcie i działalności społecznej,
  • zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego,
  • pokrycie wydatków związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa młodzieży oraz estetyki pomieszczeń szkolnych.


Informacje o bieżącym stanie Funduszu RR i ponoszonych wydatkach są przedstawiane ogółowi rodziców podczas wywiadówek szkolnych.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto, w szczególnych wypadkach poprzez wychowawcą klasy.

Od dnia 03.11.2022 r. funkcjonuje nowy rachunek Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy I LO im. Juliusza Słowackiego,
ul. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl
Bank Polski PKO BP
Oddział w Przemyślu
numer rachunku: 24 1020 4274 0000 1102 0097 6266


Nazwa odbiorcy:
I LO im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, ul. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl.
Tytułem: „Rada Rodziców – imię i nazwisko dziecka, klasa”.

Studniówka 2023

1. Studniówka odbędzie się 04.02.2023 r. w Hotelu Łańcut.

2. W Banku Pekao S.A. zostały założone konta bankowe:
     1) dla klas 4a i 4b:
     konto numer 23 1240 2568 1111 0011 2004 7476

     2) dla klas 4c i 4d:
     konto numer 27 1240 2568 1111 0011 1969 0153

     3) dla klas 4e i 4f:
     konto numer 25 1240 2568 1111 0011 1971 9968

3. Na odpowiednie konto należy wnieść opłatę za udział w balu studniówkowym. Można dokonać jej jednorazowo lub w dwóch ratach, nie później niż do 15.01.2023 r. Istotne jest, aby wskazać w opisie wpłaty; imię, nazwisko i klasę maturzysty, np. Jan Kowalski, klasa 4a. Opłatę za udział osoby towarzyszącej dokonuje się także na odpowiednie konto z opisem: np. osoba towarzysząca Janowi Kowalskiemu z klasy 4a.

4. Wysokość wpłat dla maturzystów I LO z klas czwartych wynosi:
     – 380 zł (opłata obejmuje wszystkie koszty, w tym usługę fotograficzną oraz transport autokarem do Łańcuta wraz z powrotem do Przemyśla),
     – 350 zł (opłata nie obejmuje transportu autokarem).
5. Wysokość wpłat dla osób towarzyszących (opłata nie obejmuje usługi fotograficznej):
     – 260 zł (opłata obejmuje transport autokarem do Łańcuta wraz z powrotem do Przemyśla),
     – 230 zł (opłata nie obejmuje transportu autokarem).
Pozostałe komunikaty organizacyjne dotyczące balu będą przekazywane sukcesywnie.Loading