Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
Rada Rodziców
Utworzono przez w dniu 02-11-2022

Prezydium RR:
Franciszek Grzech – 4d przewodniczący RR
Agnieszka Kaczmarska – 1dzastępca przewodniczącego RR
Katarzyna Sus – 2fsekretarz RR
Witold Błaszczyk – 2bskarbnik RR


Członkowie RR:
1a – Adam Dedio
1b – Aneta Bachusz
1c – Magdalena Kowalczyk
1d – Agnieszka Kaczmarska
1e – Małgorzata Feduś
1f – Ewa Radochońska
1g – Tomasz Bachurski

2a –Joanna Siepioła
2b – Witold Błaszczyk
2c – Ewelina Fedków
2d – Tomasz Szott
2e – Grzegorz Piestrak
2f – Katarzyna Sus
2g – Sylwia Tokarczyk-Wilczyńska

3a – Jolanta Jędruch
3b – Agnieszka Szlarp
3c – Joanna Prokopska
3d – Edyta Turek
3e – Anna Lisowska
3f – Aleksandra Rocińska-Krygowska

4a – Małgorzata Czajkowska
4b – Mariusz Siedlewicz
4c – Małgorzata Wszołek-Siemińska
4d – Franciszek Grzech
4e – Grzegorz Barowicz
4f – Barbara Wilk

Informacja dotycząca rocznej składki na Fundusz Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców działająca przy I Liceum Ogólnokształcącym im. j. Słowackiego w Przemyślu informuje, że sugerowana minimalna wysokość dobrowolnej, rocznej składki na Fundusz RR wynosi 100 zł od ucznia.
 2. O ostatecznej wysokości składki decyduje rodzic/opiekun prawny ucznia.
 3. Osoby mające w szkole więcej niż jedno dziecko mogą wnieść jedną składkę.
 4. Wpłaty mogą być dokonywane ratalnie.
 5. Zdecydowana większość środków stanowiących Fundusz RR przeznaczana jest na:
  • pokrycie kosztów udziału uczniów w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych,
  • zakup nagród dla uczniów w związku z ich osiągnięciami w nauce, sporcie i działalności społecznej,
  • zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu szkolnego,
  • pokrycie wydatków związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa młodzieży oraz estetyki pomieszczeń szkolnych.


Informacje o bieżącym stanie Funduszu RR i ponoszonych wydatkach są przedstawiane ogółowi rodziców podczas wywiadówek szkolnych.

Wpłat należy dokonywać przelewem na konto, w szczególnych wypadkach poprzez wychowawcą klasy.

Od dnia 03.11.2022 r. funkcjonuje nowy rachunek Rady Rodziców:

Rada Rodziców przy I LO im. Juliusza Słowackiego,
ul. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl
Bank Polski PKO BP
Oddział w Przemyślu
numer rachunku: 24 1020 4274 0000 1102 0097 6266


Nazwa odbiorcy:
I LO im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, ul. Słowackiego 21, 37-700 Przemyśl.
Tytułem: „Rada Rodziców – imię i nazwisko dziecka, klasa”.Studniówka 2024 – I LO w Przemyślu


Ustalenia Komitetu Organizacyjnego

1. Termin studniówki, 13.01.2024 r.
2. Miejsce studniówki, Hotel Łańcut.
3. Koszt udziału w studniówce zostanie ostatecznie ustalony po dokonaniu kalkulacji wszystkich wydatków w dwóch opcjach: z kosztem transportu autokarem i bez kosztów transportu.
4. Rachunek bankowy do dokonywania wpłat: 61 1240 2568 1111 0011 3090 6233
5. Proponowane terminy ratalnych wpłat (wpłaty należy dokonywać przelewem bankowym):
      1) I rata do dnia 15.11.2023 r. w kwocie 200 zł za maturzystę i 200 zł za osobę towarzyszącą,
      2) II rata do dnia 15/12/2023 r. wysokość raty będzie ustalona po kalkulacji wszystkich wydatków.
6. Opis tytułu przelewu wg następującego schematu:
      1) za udział maturzysty: imię i nazwisko maturzysty; klasa maturzysty, nr raty, np. Jan Nowak, klasa 4a, I rata.
      2) za udział osoby towarzyszącej maturzyście; klasa maturzysty, nr raty, np. osoba towarzysząca Janowi Nowakowi, klasa IVa, I rata.
      3) za udział maturzysty i osoby towarzyszącej: Jan Nowak, klasa IVa, I rata i osoba towarzysząca Janowi Nowakowi, klasa IVa, I rata.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Loading