Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
Klub 8
Utworzono przez w dniu 28-07-2021

Klub 8 w  I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu założyła młodzież klas pierwszych w październiku 2002 roku. Jego gospodarzem została uczennica klasy Id, Sylwia Kisielica, opiekę nad nim przyjęła pani Agnieszka Organ.

Organizacja, jak i inne Kluby 8, działa w ramach Fundacji „Świat na Tak” jako młodzieżowy wolontariat. Twórcami klubów byli laureaci, uczestnicy i sympatycy ogólnopolskiego konkursu Ośmiu Wspaniałych. Członków obowiązują dwie zasady: zasada osobistej pracy i zaangażowania na rzecz osoby potrzebującej pomocy oraz zasada etyczna – wstyd za zło.

Działalność klubu przez długie lata skupiała się na współpracy z Domem Małego Dziecka Jaś i Małgosia. W godzinach popołudniowych uczniowie I LO prowadzili zajęcia wyrównawcze z różnych przedmiotów dla starszej młodzieży oraz organizowali zabawy dla młodszych dzieci. Niektórzy podopieczni z placówki znaleźli już nowe rodziny, ale wciąż trafiają tam dzieci. Struktura jednostki zmienia się i pełni funkcję  ona specjalistyczno-terapeutyczną, ale potrzeby dzieci pozostają bez zmian. Zawsze pragną one ciepła, odrobiny zainteresowania i czułości. Nasi wolontariusze podejmują się tego niełatwego zadania.


Członkowie klubu działają także w świetlicach środowiskowych, gdzie pomagają młodszym kolegom i koleżankom w nauce, organizują im czas wolny. Aktywnie współpracują z instytucjami zewnętrznymi prowadzącymi zbiórki publiczne, żywo reagują na apele o pomoc dla społeczności lokalnej. Organizują pomoc rzeczową.


Praca w wolontariacie przynosi wiele satysfakcji, ale najwięcej zadowolenia daje to, że każdego roku w klasach pierwszych zgłaszają się nowi wolontariusze, chętni do działalności pozalekcyjnej, pozaszkolnej na rzecz drugiego człowieka.

Do  Klubu 8 zapraszamy osoby, którzy bezinteresownie chcą odrobinę siebie dać drugiej osobie. Czekamy na tych, którzy pomogą pozyskać nowych sponsorów, są gotowi do przeprowadzenia zbiórek lub zajmą się oprawą plastyczną akcji. Potrzebne są też osoby, które zajmą się prowadzeniem dokumentacji klubu (kronika, strona internetowa, itp.).


Informacje o spotkaniach klubu można znaleźć w ogłoszeniach w dzienniku Librus, na szkolnym Facebooku oraz  plakatach informujących lub u opiekuna Klubu 8, pani Agnieszki Organ.


 opiekun klubu
 Agnieszka Organ