Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Aktualnoścititle_li=Kultura » 200. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego – podsumowanie obchodów
200. rocznica urodzin Juliusza Słowackiego – podsumowanie obchodów
Utworzono przez w dniu 28-12-2009

Powoli zbliżamy się do końca roku 2009, więc czas na różnego rodzaju podsumowania. Dla społeczności I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu to rok szczególny, ponieważ poświęcony był on naszemu Patronowi – Juliuszowi Słowackiemu. Z tej okazji 18 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 w Centrum Kulturalnym w Przemyślu miało miejsce niecodzienne wydarzenie, które zgromadziło wielu uczniów, nauczycieli, absolwentów i sympatyków „Słowaka”, a przede wszystkim wielbicieli twórczości naszego romantycznego poety.

Tego dnia odbyło się Podsumowanie Działalności Podkarpackiego Komitetu Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Juliusza Słowackiego. Swoją obecnością na tej uroczystości zaszczycili nas znamienici goście: pan wiceprezydent Wiesław Jurkiewicz, pani Elżbieta Lemek – Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, pani Elżbieta Tarnawska – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, pan Jan Jarosz – Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki.

Jako pierwszy głos zabrał Przewodniczący Komitetu pan Tomasz Dziumak, który przedstawił sprawozdanie z działalności Komitetu . W swoim wystąpieniu odniósł się do najważniejszych przedsięwzięć podjętych przez Komitet. Odwołam się do tych, które miały miejsce w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu, a należały do nich: – Sesja naukowa, która odbyła się zarówno w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu, jaki i na Uniwersytecie Rzeszowskim w dniach 2-3 kwietnia 2009 r. Patronat nad sesją objęli Prezydent Miasta Przemyśla pan Robert Choma i Prezydent Miasta Rzeszowa pan Tadeusz Ferenc. Pokłosiem powyższej sesji naukowej jest książka Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami. W 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, pod redakcją Mariusza Chrostka, Tomasza Pudłockiego i Jerzego Starnawskiego. – „Kwietniowe Spotkania z Juliuszem Słowackim” pod Patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, na które złożyły się dwa konkursy: recytatorski i wiedzy o życiu i twórczości Juliusza Słowackiego. W czasie rywalizacji konkursowych młodzież pochodząca z różnych miast naszego województwa prezentowała swoje umiejętności recytatorskie i odpowiadała na pytania związane z takimi dziełami Słowackiego jak: „Kordian”, „Balladyna” czy „Maria Stuart”. Konkurs zorganizowały panie: Aneta Bednarczyk i Bożena Opalińska. – Odsłonięcie Popiersia Juliusza Słowackiego i tablicy okolicznościowej upamiętniającej obchody 200 rocznicy urodzin naszego Patrona, które nastąpiło 3 września 2009 r., było wyczekiwane od dawna przez całą społeczność I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego.

Wszystkie te imprezy nie odbyłyby się, gdyby nie wsparcie wielu osób. Zatem w dniu podsumowującym działalność Podkarpackiego Komitetu Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Juliusza Słowackiego nie mogło zabraknąć podziękowań dla wszystkich, którzy okazali szczególną pomoc w realizacji celów Komitetu.

Po tej części piątkowych uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, a następnie przyszedł czas na okolicznościowe wykłady. Pierwszy wykład „Ja” w kryształowej kuli, czyli Juliusza Słowackiego koncepcja podmiotu (na podstawie twórczości z lat 30-tych) – wygłosił dr hab. Marek Stanisz (dyrektor Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego). Jako następna głos zabrała dr Monika Kulesza-Gierat reprezentująca Katolicki Uniwersytet Lubelski. Temat jej wykładu: „Ulubiony mój malarz jest Paolo Veronese” – Juliusza Słowackiego zachwyt malarstwem weneckim. Ostatnią mówczynią była mgr Joanna Wójtowicz również z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która zaprezentowała Projekt: Słowacki. „Balladyna” w szkole.

Po krótkiej przerwie, w czasie której odbyła się promocja wspomnianej powyżej książki Przez gwiazdy i błękit jestem z Wami. W 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego, wszyscy zgromadzeni obejrzeli przedstawienie pt. Mazepa Juliusza Słowackiego w reż. mgr Bożeny Opalińskiej w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.

Młodzi aktorzy udowodnili raz jeszcze, że Słowacki nadal cieszy się niewyczerpanym zainteresowaniem kolejnych pokoleń i mimo upływu 200 lat od jego urodzin „Słowacki wielkim poetą jest”.

Aneta Bednarczyk