Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
I Liceum Ogólnokształcące w Przemyślu » Aktualnoścititle_li=Współpracatitle_li=Wymiany » Konferencja naukowa pt.  „Węgry a dookoła Węgier – nowa rzeczywistość po zakończeniu I wojny światowej”  
Konferencja naukowa pt.  „Węgry a dookoła Węgier – nowa rzeczywistość po zakończeniu I wojny światowej”  
Utworzono przez w dniu 15-12-2022

9 grudnia mieliśmy okazję gościć w naszej szkole uczestników konferencji naukowej pt. „Węgry a dookoła Węgier – nowa rzeczywistość po zakończeniu I wojny światowej”. Organizatorami przedsięwzięcia, poza I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, byli: Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu oraz Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. Uroczystemu otwarciu spotkania przewodniczył Dyrektor szkoły, Pan Tomasz Dziumak, zaś rolę moderatora pełnił Pan prof. Tomasz Pudłocki. Celem projektu było przybliżenie słuchaczom historii Węgier oraz relacji polsko-węgierskich po 1918 roku. Konferencja składała się z dwóch bloków wykładowych. Pierwszy z nich rozpoczął Konsul Generalny Węgier, dr Tibor Gerencser, który na podstawie swojej rozprawy doktorskiej omówił stosunki dyplomatyczne między Polską a Węgrami, ilustrując je przykładami wzajemnej pomocy i wsparcia w kluczowych momentach historii. Następnie dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ, w swoim referacie pt. „Znienawidzony, a jednak święty – ostatnie lata życia Karola I (IV)” w interesujący sposób przedstawił życiorys ostatniego króla Węgier. W drugiej części spotkania dr Tomasz Pomykacz odniósł się do Obrońców Twierdzy Przemyśl i ich roli w życiu publicznym Węgier w dwudziestoleciu międzywojennym. Konferencję zakończył ujmujący wykład węgierskiej tłumaczki dr Noemi Petneki, która przybliżyła postać poetki Kazimiery Iłłakowiczówny z zaskakującej perspektywy.

 

Młodzież była pod ogromnym wrażeniem polszczyzny węgierskojęzycznych referentów. Prelekcje pozwoliły uświadomić uczniom, iż przysłowie „Polak, Węgier – dwa bratanki” kryje w sobie głęboką prawdę dziejową, a także jest częścią tożsamości naszego miasta. Życzymy sobie, aby wspólna historia naszych narodów, będąca punktem wyjścia tejże konferencji, stała się początkiem świadomego odkrywania bratniego nam kraju oraz dalszej owocnej współpracy.

 

Kamila Sujkowska 

zdjęcia: Tomasz Turek