Telefon: (16) 676-95-70      email: liceum@slowak.edu.pl                                                  
Czcionka
Kontrast
Język
Persowski Franciszek
Utworzono przez w dniu 05-06-2023

(1895-1980) – pedagog i historyk, znawca dziejów Przemyśla, działacz regionalny. Organizator i pierwszy rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, wykładowca historii Polski i historii wychowania. Długoletni działacz i prezes TPN w Przemyślu. Gimnazjum ukończył w brodach. W czasie I wojny światowej wstąpił do Legionu Wschodniego. W armii austriackiej walczył na froncie włoskim. Już w 1918 r. podjął studia na wydziale przyrodniczym UJ. Ponownie zmobilizowany, wziął udział w wojnie polsko-sowieckiej 1920 r. Po wojnie na UJK na Wydziale Filozoficznym. Tytuł doktora uzyskał za pracę „Osady na prawie ruskim, niemieckim i wołoskim w ziemi lwowskiej.” Od 1928 r. nauczyciel historii w naszej szkole. Brał udział w kampanii wrześniowej. Do 1945 r. w obozie jenieckim. Od 1948 p.o. dyrektora naszej szkoły. Funkcję tę pełnił do 1951 r. W naszej szkole uczył do 1959 r. kiedy to został rektorem organizowanej przez siebie Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Równolegle wykładał w Studium Nauczycielskim w Przemyślu. Habilitował się na Uniwersytecie Wrocławskim z tematu „Studia nad pograniczem polsko-ruskimw X-XI wieku”.